نیک پویان - he Benefits Of Light Therapy; FBM-LLLT in orthodontics – the next step in the evolution of the orthodontic occupation
The Benefits Of Light Therapy; FBM/LLLT in orthodontics – the next step in the evolution of the orthodontic occupation

نیک پویان پیشرو در اعتلای علمی جامعه ارتودنسی، با همکاری کمپانی GC Orthodontics، وبینار رایگانی با سخنرانی Dr. Mazor، ‏Dr. Troiani و Dr. Klimova تحت موضوع “The Benefits Of Light Therapy; FBM/LLLT in orthodontics – the next step in the evolution of the orthodontic occupation” را در تاریخ سوم اسفند ۱۳۹۹ ارایه کرد.

نیک پویان - he Benefits Of Light Therapy; FBM-LLLT in orthodontics – the next step in the evolution of the orthodontic occupation

در این راستا، سخنرانان به بررسی “اهداف اصلی مد نظر ارتودنتیست که قبل از شروع درمان ارتودنسی ثابت در ذهن دارد”، پرداختند.

موارد اصلی عبارتند از:
• تکمیل روند درمان با نتیجه برنامه ریزی شده و قابل انتظار
• به پایان رساندن درمان فعال ارتودنسی طبق برنامه زمانی تنظیم شده و اعلام شده به بیمار
• عدم ایجاد عوارض جانبی یا به حداقل رساندن آن‌ها

کمپانی GC Orthodontics در تلاش برای دستیابی به این اهداف، روشی برای درمان ارتودنسی ابداع کرد که بتوان تمام این اهداف را محقق و تعادل مورفوفانکشنال سیستم دنتوفیشیال را برقرار کرد.

لازم به گفتن است، تشخیص مورفوفانکشنال سیستم ماگزیلوفیشیال با استفاده از دستگاه‌های تشخیصی مدرن، اساس این روش درمانی است.