نیک پویان - The 8 “must” For Orthodontic Preparation Of Surgical Cases
The 8 “must” For Orthodontic Preparation Of Surgical Cases

در ادامه‌ی برگزاری وبینارهای مفید و پرمخاطب، این‌بار نیک پویان وبیناری با موضوع ” The 8 “must” For Orthodontic Preparation Of Surgical Cases ” را در تاریخ نهم بهمن ۱۳۹۹ ارایه کرد.

این وبینار توسط شرکت GC Orthodontics آلمان با سخنرانی Dr. Michael Visse و Dr. Stefano Troiani برگزار شد.

نیک پویان - The 8 “must” For Orthodontic Preparation Of Surgical Cases

در این وبینار، سخنران‌ها به بیان ۸ اقدام کلیدی برای آماده‌سازی ارتودنتیک کیس‌های جراحی پرداختند.
در ادامه، Dr. Visse با بررسی “اطلاعات تشخیصی و بیومکانیک و نیز چگونگی به کاربردن آن‌ها”، نکاتی به منظور اجتناب از اشتباهات رایج هنگام آماده‌سازی کیس‌های جراحی را بیان کرد.