Interesting Biomechanics For Interesting Times
Interesting Biomechanics For Interesting Times

با توجه به استقبال چشم‌گیر از وبینارها، این بار نیک پویان وبینار جذاب کمپانی DB Orthodontics انگلستان با موضوع “Interesting Biomechanics For Interesting Tim” را در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۹ ارایه کرد.

در این وبینار با سخنرانی Dr. Richard Cousley، مزیت‌های استفاده از مینی ایمپلنت‌ها حین درمان ارتودنسی بیان شد.

Interesting Biomechanics For Interesting Times

در ادامه، Dr. Richard Cousley به پیشرفت درمان با استفاده از مینی اسکرو در نمونه‌هایی از بیماران خود اشاره کرد.