نیک پویان - How To Introduce 3D Printing To Your Practice
How To Introduce 3D Printing To Your Practice

نیک پویان وبینار تخصصی شرکت DB Orthodontics انگلستان با سخنرانی Dr. Richard Cousley را ارایه کرد.

این وبینار یک ساعته نهم خرداد ۱۳۹۹، تحت عنوان “How To Introduce 3D Printing To Your Practice “، با حضور جمعی از استادان و متخصصین این حوزه انجام شد.

نیک پویان - How To Introduce 3D Printing To Your Practice

در یکی از بخش‌های این وبینار، Dr. Richard Cousley به بیان اطلاعات جامع درخصوص ساخت الاینر و ریتینرها، با در نظر گرفتن صرفه‌ی اقتصادی آن پرداخت.

نیک پویان - How To Introduce 3D Printing To Your Practice