گردهمایی سالانه‌ی مجموعه‌ی نیک پویان
گردهمایی سالانه ی مجموعه ی نیک پویان

دومین گردهمایی سالانه‌ی مجموعه‌ی نیک پویان با هدف پیشبرد برنامه‌ریزی استراتژیک، روز پنج‌شنبه نهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.

این گردهمایی هر ساله با هدف تسری استراتژی‌ها و اهداف سالانه با حضور هیات مدیره و همه‌ی کارکنان مجموعه‌ی نیک‌ پویان برگزار می‌شود. در ابتدای این مراسم، دکتر ستاره درخشان (مدیرعامل نیک پویان)، ضمن تشکر از تلاش یک‌ساله‌ی همه‌ی کارکنان، مروری بر مهم‌ترین دستاوردها و اجرای استراتژی‌های در سال ۱۳۹۹ داشت.

گردهمایی سالانه‌ی مجموعه‌ی نیک پویان

پس از آن و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها در سال پیش‌رو، مهم‌ترین استراتژی‌های سال ۱۴۰۰ با همه‌ی همکاران مرور شد. در پایان و مطابق با استراتژی‌های مشخص شده، مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های بخش‌های مختلف مجموعه‌ی نیک پویان ارایه گردید.

گردهمایی سالانه‌ی مجموعه‌ی نیک پویان