نیک پویان - کارگاه TADs System
کارگاه TADs System

کارگاه دکتر سیامک همت پور در روز جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ با عنوان You can do everything by TADs (Advanced Course) در سالن گلشن برگزار شد.

نیک پویان - کارگاه TADs System

در این کارگاه، دکتر سیامک همت پور ضمن معرفی محصولات Benefit System از کمپانی مشهور PSM، به بیان کیس‌های ارتوسرجری و پیشرفت پروسه درمان پرداخت.